97av中文字幕

97av中文字幕

 痰火证、虫证皆得食稍安,而痰火证更有初服温补极相安者。饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。

\r灸中恶穴图\p06-d43a114.bmp\r疝气偏坠灸为先,量口两角折三尖,一尖向上对脐中,两尖下垂是穴边。其叶有毛,能治皮肤风热瘾疹,色青入肝,能息内风而除头痛,止风行肠胃之泄泻,已肝热妄行之崩漏。

因热气、病气、尸气互相胶葛,即成毒疠之气而为疫,岂真天地之间另有一种异气哉? 豕脑多食能痿阳,何也?

承山穴,主治痔漏疼痛,寒冷转筋。从带脉穴下三寸,即五枢穴也。

从瞳子下外斜行,耳前起骨上面,下一寸耳珠下动脉宛宛中,开口有空,侧卧张口取之,听会穴也。推之舜、象、惠、跖,生于一本,而圣狂迥别者,岂脏腑之不同乎?

惟火旺于夏,特以暑称。推之霉疮便毒,利西泰谓发于外肾横骨上,亦秽毒入于任脉之病。

Leave a Reply